25 mei 2020

Handig! Wijziging Bouwbesluit rondom kabels
Rookclassificatie voor Dca kabels wijzigt naar S2

In Nederland zijn voor kabels brandclassificaties voor verschillende situaties vastgelegd in de NEN 8012. Met de aanpassing van het Bouwbesluit, zullen in bepaalde situaties afwijkende classificaties worden voorgeschreven dan opgenomen in de NEN 8012.

Europa, Nederland, Bouwbesluit en NEN 8012
In Europa is in 2017 het product kabel toegevoegd aan de Construction Product Regulation (CPR) en daarmee is de verplichting ontstaan kabels te classificeren op brandgedrag om ze in Europa op de markt te mogen brengen voor toepassing in gebouwen. Alleen met de juiste overeenkomstige CE-markering mogen kabels voor bouwwerken toegepast worden (met uitzondering van machinebekabeling, kabels voor liften, gasdruktoestellen en kabels met functiebehoud). De normcommissie heeft deze brandclassificaties vastgelegd in de NEN 8012:2015.

Volgens EU-regels moeten lidstaten de minimale eisen voor het brandgedrag van bouwproducten in hun wetgeving opnemen. Dit geldt ook voor kabels. De Nederlandse overheid zal een minimale classificatie van brandgedrag voor kabels opnemen in het Bouwbesluit 2012.

Met de aanpassing van het Bouwbesluit schrijft het bouwbesluit in bepaalde situaties afwijkende classificatie voor dan in de huidige NEN 8012:2015. Hierdoor is het noodzakelijk om de NEN 8012:2015 aan te passen. In de nieuwe NEN 8012 zullen daarom de wettelijke bepalingen van het aangepaste bouwbesluit worden opgenomen en zal de huidige inhoud van de NEN 8012:2015 aangepast worden, zodat deze aan de minimale eisen van het bouwbesluit voldoet.

S2 in plaats van S3 
Dit betekent dat voor kabels in CPR klasse Dca een s2 classificatie voor rook gaat gelden. De huidige rookclassificatie is s3. Hierdoor komt deze overeen met de classificatie van overige bouwmaterialen.

Heeft u vragen over dit artikel? Neem contact met ons op

Handig

Donné producten zijn niet alleen makkelijk te verwerken, we bieden ook nog eens diverse tools om uw werk zo makkelijk mogelijk te maken. Dat noemen wij nog eens ‘HANDIG’.