Van DGP naar DPL

Gedurende de afgelopen 11 jaar heeft er een voortdurende verhoging van de prijzen en kortingen plaatsgevonden. Om deze prijzen en kortingen terug te brengen naar een realistisch prijzensysteem is een reductie van de basisprijzen nodig.

Per 1 april 2022 zal Donné Draad haar DGP (Donné Groothandelsprijslijst) vervangen door de nieuwe DPL (Donné Prijslijst).

De meeste prijzen worden met 50 procent verlaagd, andere met 40 procent. De condities worden aangepast, maar de nettoprijzen blijven gelijk. De nieuwe DPL-prijzen zijn gebaseerd op de bestaande DGP-prijzen, vermenigvuldigd met een reductiefactor. Deze zal voor de productgroep installatiekabel 0,5 bedragen en voor andere groepen factor 0,6.

De kortingsgroepen met de daarbij horende reductiefactoren, de nieuwe Bruto Donné Prijslijst DPL 1 per 1 april 2022 , het prijzenboekje DPL 1 in PDF-format en antwoorden op veel gestelde vragen vind je terug op: